dětský folklorní soubor
Vonička

Máte, nebo znáte dítě, které rádo zpívá?

Máte, nebo znáte dítě, které rádo tancuje?

Přiveďte ho mezi nás!

Zápis nových členů

od 4 do 18 let

v úterý 6. 9. 2016, 16 – 17 hod,

sál č. 325 Dům kultury

www.vonicka.eu

náborový leták (PDF)

 

... ej jednú ňa vystrojá, ta naša mamička, jak ně bude svědčat až si budu kráčat, všecí ludé budú ríkat: dívča jak vonička . . .

Soubor děkuje za podporu své činnosti:

Statutárnímu městu Zlín

a
Domu kultury Zlín